دریافت فایل*بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان )با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان*

تحقیق و پژوهش روانشناسی,دانشگاه قوچان,بررسی رابطه شغلی,بررسی رابطه ازدواج,دلایل درست ازدواج,خصوصات سازگاری,لازمه ی حفظ روابط زناشویی ,رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی ,چالش های زندگی مشترک ,خانواده ی نابسامان ,عوارض خانواده ی نابسامان|dqu35016949
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان )با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان صفحه

چکیده 3

فصل اول: کلیات

مقدمه 5

بیان مسئله 7

اهداف تحقیق 8

ضرورت و اهمیت تحقیق 8

فرضیه های پژوهش 9

تعریف نظری و عملیاتی واژه ها 9

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

مقدمه 11

نظریه ی مثلثی عشق 12

انواع عشق 13

دلایل درست ازدواج 14

روش های مطالعه برای انتخاب همسر 16

عوامل مربوط به شرایط زندگی 17

معیارهای ازدواج موفق 18

تعریف سازگاری 20

خصوصیات سازگاری 21

راه های سازش یا سازگاری 22

مراحل بحران 23

روش های مداخله در بحران 24

خصوصیات انسان سازگار 25

تعارضات در زندگی زناشویی 26

عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند 27

عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی 29

راه های مقابله با اختلالات زناشویی 31

رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی 33

لازمه ی حفظ روابط زناشویی 34

تعهد در زندگی زناشویی 34

چالش های زندگی مشترک 35

تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال 37

خانواده ی نابسامان 39

علل خانواده ی نابسامان 40

عوارض خانواده ی نابسامان 41

تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه 45

روش تحقیق 46

جامعه ی آماری 46

نمونه و روش نمونه گیری 46

ابزار جمع آوری اطلاعات 46

روش اجرا و نمره گذاری 47

روش های گردآوری اطلاعات 47

روش های آماری 48

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول 1 – 4 50

جدول 2 – 4 51

نمودار 1 – 4 52

جدول 3– 4 53

فرضیه 1 53

جدول 4 – 4 53

جدول 5 – 4 54

فرضیه 2 54

جدول 6 – 4 54

جدول 7 – 4 55

فرضیه 3 55

جدول 8 – 4 55

جدول 9 – 4 56

فرضیه 4 56

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث

مقدمه 58

بحث و نتیجه گیری 58

محدودیت های تحقیق 60

پیشنهادات 61

منابع و مآخذ 63

پیوست ها 66

پایان نامه :بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان )با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان

چکیده

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد . ( اسلامی نسب ، 1373 )

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد .

نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از :

جامعه آماری و روش نمونه گیری :

جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد .

در این پژوهش ، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که 100 نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم . قابل ذکر است که از این 100 نفر ، 70 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شدند .

در این نوع نمونه گیری ، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب می شود که همه آنها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل می باشد .

نتیجه گیری

به طور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان ، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند .


مطالب دیگر:
📃ماهیت و سبب شناسی اختلال بدشکلی بدن کامل و جامع 175 صفحه📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال گذر هراسی 64 صفحه📃فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال گذر هراسی📃 ویژگی های تشخیصی اختلال گذر هراسی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5📃مولفه های اصلی اختلال گذر هراسی و بررسی مفهوم شیوع شناسی📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال وحشت زدگی 69 صفحه📃فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال وحشت زدگی📃ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5📃ماهیت و توصیف اختلال وحشت زدگی و بررسی مفهوم شیوع شناسی آن📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق  اختلال هراس خاص 65 صفحه📃فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال هراس خاص📃ماهیت و توصیف اختلال هراس خاص و بررسی مفهوم شیوع شناسی آن📃ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5📃فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلالات اضطرابی📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری دو 57 صفحه📃چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری📃فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلالات رفتاری📃ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلالات رفتاری📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی 40 صفحه📃چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هویت سازمانی📃فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی📃ادبیات نظری و پیشینه تجربی هویت سازمانی📃بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل به ماندن 51 صفحه📃فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری میل به ماندن