دریافت فایل*رویکردها و نظریه های مختلف انگیزشی*

پایان نامه انگیزه و انگیزش,تعریف انگیزه و انگیزش,اجزاء باورهای انگیزشی,رویکردهای مختلف انگیزشی,شکل گیری باورهای خودکارآمدی,پایان نامه باورهای انگیزشی|dqu35016949
مشخصات فایل مورد نظر در مورد رویکردها و نظریه های مختلف انگیزشی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات75حجم94/982 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این پایان نامه بررسی می باشد.

رویکرد اجتماعی – فرهنگی، انگیزش بر مشارکت در جوامع عمل تاکید می ورزد. افراد برای حفظ هویت و روابط بین فردی-شان با اجتماع، در فعالیت ها درگیر می شوند. در رویکرد اجتماعی و فرهنگی به انگیزش مفهوم؛ هویت؛ مفهومی اساسی است. در این رویکرد، انگیزش زائیده هویت، هویت زائیده مشارکت افراد است و چالش عمده در این جا اطمینان یافتن از این مساله است که همه دانش آموزان، اعضای کاملاً مشارکت کننده اجتماع باشند (وولفونک، 2004؛ سیف، 1386).


رویکرد انتظار ضرب در ارزش به وسیله اکلس، آدلر و میسی ، 1984 و اکلس و ویگفیلد ، 1992) ارائه شده است و انگیزش را حاصل باورهای فرد درباره پیامدهای احتمالی رفتار و نیز ارزش مشوقی آن پیامدها می داند این نظریه انگیزشی هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه شناختی (وولفونک، 2004). طبق این نظریه، افراد برای انجام تکلیفی برانگیخته می شوند که پیامد با ارزشی داشته باشد و برای انجام تکالیفی که پیامدهایش ارزش مند نباشد، انگیزه کمتری نشان می دهند.


بنیان گذار نظریه شناختی – اجتماعی، آلبرت بندورا، است. در نظریه شناختی – اجتماعی فرض بر این است که عوامل محیطی و فرآیندهای درونی مشترکاً رفتار را کنترل می کنند. ظرفیت فوق العاده انسان در استفاده از نماها او را قادر می سازد تا رویدادها را در ذهن خود بازنمایی کنند، تجارب هشیار خود را تحلیل کند، با دیگران و در هر فاصله ای از زمان و مکان ارتباط برقرار کند، به تخیل و طرح ریزی و خلق آثار و امور بپردازد بندورا (بندورا، 1986) می گوید: عوامل شخصی ( ازجمله باورها، انتظارات، نگرش ها، دانش، راهبردها و مانند این ها)، رویدادهای محیطی (فیزیکی و اجتماعی) و رفتارهای (عملی و کلامی) فرد با یکدیگر تأثیر متقابل دارند و هیچ یک از این سه جزء را نمی توان جدا از اجزای یک دیگر به عنوان تعیین کننده رفتار انسان به حساب آورد. بندورا این تعامل سه جانبه را به صورت موقعیت (2-4) نشان داده و آن را تعیین-گری متقابل (جبر متقابل) نامیده است.


فهرست مطالب

تعریف نظری باوردهای انگیزشیتعریف عملیاتی باورهای انگیزشی

2-2-7- باورهای انگیزشی 21
2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش 21
2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی 23
2-2-7-3- باورهای انگیزشی 25
2-2-7-4- اجزاء باورهای انگیزشی 29
2-2-7-4-1-خودکارآمدی: 29
2-2-7-4-2- شکلگیری باورهای خودکارآمدی 30
2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد 32
2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی 32
2-2-7-4-5- ارزشگذاری درونی تکلیف 35
2-2-7-4-6- اضطراب امتحان 37
2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی 42
2-2-8-1- رویکرد رفتاری 42
2-2-8-2- رویکرد شناختی 44
2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی 46
2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی 48
2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش 49
2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی 49
2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش 51
2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش 53
2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 54
2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور 65

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

مطالب دیگر:
تحقیق در مورد مکانيک(خودرو) 14 ص تحقیق در مورد مکتب نقاشی اصفهان و ویژگیهای آن 10 ص تحقیق در مورد مکانیزه کردن برداشت غلات ( کمباین ) 25 ص تحقیق در مورد مکتب نقاشی اصفهان و ویژگیهای آن تحقیق در مورد نبوت در نهج البلاغه تحقیق در مورد نبوت تحقیق در مورد نحوه خلقت انسان ازدیدگاه قرآن 9 ص تحقیق در مورد نخود 13 ص تحقیق در مورد نر ریزی تحقیق در مورد نسبت دین و لیبرالیسم تحقیق در مورد نسبت دین و لیبرالیسم 20 ص تحقیق در مورد نشانه‌هاي ظهور در كلام اميرالمؤمنين تحقیق در مورد نصب یاتاقانها تحقیق در مورد نظارت بر عملكرد مديران 15ص تحقیق در مورد نظارت بر کار افراد 15ص تحقیق در مورد نظام 5S در دانشكده مكانيك تحقیق در مورد نظام مدیریت مشارکی تحقیق در مورد نظريه اسلام در مديريت‏ منابع انسانى 20 ص تحقیق در مورد نظريه اقامه حدود تحقیق در مورد نظريه متعالى بودن زبان قرآن تحقیق در مورد نظريه انتظار 22 ص تحقیق در مورد نفت 8 ص تحقیق در مورد نفت خاورميانه تحقیق در مورد نفسانيّت 20 ص تحقیق در مورد نقش تبليغات